O nas

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA jest jednostką organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego realizującą zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, która organizuje wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek umożliwia osobom z zaburzeniami psychicznymi wszechstronny rozwój oraz zapewnia potrzebną opiekę i pomoc. Celem Ośrodka jest stworzenie osobom po kryzysie psychicznym miejsca dającego poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz poczucie braku izolacji społecznej. Ośrodek przeznaczony jest dla 30 osób.

Misją Ośrodka jest tworzenie i udzielanie oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej doświadczają poważnych trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz sprawach bytowych.

Oparcie społeczne polega w szczególności na:

  • podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia,
  • organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji.

Działalność Ośrodka obejmuje obszar Powiatu Wodzisławskiego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do Ośrodka może zostać przyjęta osoba z innego powiatu. Ośrodek przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi o charakterze psychotycznym znajdujących się w stanie remisji i nie wymagających całodobowej opieki psychiatrycznej.

Ośrodek jest placówką wsparcia, która ma charakter półstacjonarny.