Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.88.2020 z dnia 18.06.2020 r. dzialność naszego Ośrodka nadal pozostaje czasowo zawieszona do 05 lipca. Pełnimy dyżur w godzinach funkcjonowania Ośrodka.

Zarządzenie Nr 1312020 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA