Misją Ośrodka jest tworzenie i udzielanie oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej doświadczają poważnych trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz sprawach bytowych.

Działalność Ośrodka obejmuje obszar Powiatu Wodzisławskiego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do Ośrodka może zostać przyjęta osoba z innego powiatu. Ośrodek przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi o charakterze psychotycznym znajdujących się w stanie remisji i nie wymagających całodobowej opieki psychiatrycznej. Ośrodek jest placówką wsparcia, która ma charakter półstacjonarny.