W  Światowy Dzień Walki z Depresją Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA zorganizował warsztaty dla młodzieży pt. "Zbyt wysokie wymagania świata zewnętrznego, a depresja u młodzieży" . Wzięli w nich udział uczniowie z Zespółu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie. Warsztaty składały się z części: teoretycznej oraz praktycznej, przeprowadziły je terapeutki z "Perły".


Świetna zabawa przy odpowiednio dobranej muzyce oraz klimat wyjątkowego, magicznego spotkania to cechy charakterystyczne dla Balu Karnawałowego, który juz po raz 20-ty organizowany jest na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu wodzisławskiego

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na wystawę prac naszych Uczestników pn. "Wyobraźnia bez granic".
Prace podziwiać można w filli nr 13 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim na osiedlu XXX-lecia w terminie od 28 września do 25 listopada br.

Za nami festyn rekreacyjno- integracyjny pn. „BIESIADA BEZ BARIER”, który zrealizowany został w związku z realizacją projektu „PERŁA+” w ramach jednego z zadań: Usługi świadczone przez POW Perła w Wodzisławiu Śl. na rzecz integracji UP ze środowiskiem lokalnym jako rozwój środowiskowych form usług społecznych.
Przypominamy, iż nasz projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem festynu była integracja środowiska lokalnego z Uczestnikami Perły, rozwój oraz wzrost aktywności społecznej a także wzmocnienie pozytywnej postawy oraz świadomości społecznej i tolerancji w stosunku do osób chorujących psychicznie.
Tym razem „BIESIADA BEZ BARIER” zorganizowana została w ogrodzie Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim w stylu bawarskim. Do wspólnej zabawy Tomasz Ciba „CORAL” z zespołem porwał uczestników: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim i Gorzycach, Ośrodka Wsparcia w Połomii, Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Gorzycach, Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim, Środowiskowego Domu Samopomocy OLIGOS w Jastrzębiu Zdroju oraz rodziny, przyjaciół, sąsiadów naszych Uczestników.

Aktywizacja zawodowa dla uczestników projektu PERŁA + rozpoczęta.
Od 27 czerwca uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, których celem jest przygotowanie naszych podopiecznych do podjęcia aktywności zawodowej, odpowiedzialnego planowania drogi zawodowej uwzględniając własne zasoby, informacje na temat zapotrzebowania na rynku pracy w tym głównie zatrudnienia w warunkach pracy chronionej.
Łącznie warsztaty obejmować będą 30 godzin zajęć.

31 maja odbył się festyn rekreacyjno- integracyjny, który zorganizowany został w ramach projektu „PERŁA+”, który współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem festynu była integracja uczestników projektu oraz całego ośrodka ze środowiskiem lokalnym oraz upowszechnienie informacji na temat metod pracy stosowanych w ośrodku czy promowanie postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi. W festynie wzięli udział również podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej oraz rodziny uczestników projektu, przyjaciele i sąsiedzi.

Więcej informacji na stronie: https://www.powiatwodzislawski.pl/integracyjna-majowka-w-perle-za-nami.html

Na zdjęciu widać stół z pracami uczestników oraz sztalugi ze zdjęciami.

Osoby siedzące przy stołach pod namiotem

Na zdjęciu widać babeczki z kolorowym lukrem na talerzu.

Na zdjęciu widać osoby tańczące, trzymające się za barki w wężyku w tle zielony ogród.

Na zdjęciu widać osoby siedzące przy stole pod namiotem w tle ogród

 

Na zdjęciu widać osoby i strażaków lejących wodę z węża w ogrodzie.

 

 

11 maja odbyło się uroczyste podpisanie porozumień z naszymi wolontariuszami- uczniami Teb Edukacja w Wodzisławiu Śląskim i już mamy pierwsze efekty ich pracy.

6 maja uczestniczyliśmy w uroczystym wernisażu Sztuka Osób Niepełnosprawnych - „To, co kocham”, który zorganizował PFRON Oddział Śląski wspólnie z Powiatem Wodzisławskim.