Grupa Uczestników, którzy aktywnie biorą udział w warsztatach zawodowych odwiedziła dzisiaj Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnicy poznali specyfikę pracy ZAZ-u oraz otrzymali informacje m.in. na jakich stanowiskach pracy oraz w jakim wymiarze czasu mogą być zatrudniane osoby z niepełnosprawnościami, jak wygląda cały proces związany z przyjęciem towaru do prania, praniem, maglowaniem, prasowaniem oraz pakowaniem.
Mogliśmy także przyjrzeć się samej pracy przy poszczególnych urządzeniach, a nawet spróbować własnych sił przy maglowaniu pościeli.
Przy okazji odwiedziliśmy naszych znajomych na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim podpatrując z ciekawością, jak wygląda ich aktywizacja.

Na zdjęciu widać grupę osób w pomieszczeniu oglądających pralki przemysłowe.

Na zdjęciuwidać kobiety wkładające materiał do magielnicy.