Serdecznie zapraszamy w okresie od 5 października do 13 listopada 2020 r. do filii nr 13 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim ( Os. XXX-lecia) na wystawę prac plastycznych uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim pt. „ Chlapane,malowanepisane”. 

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI. 6334.105.2020 z dnia 02.07.2020 r. dzialność naszego Ośrodka nadal pozostaje czasowo zawieszona do 19 lipca. Pełnimy dyżur w godzinach funkcjonowania Ośrodka.

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Powitowego Ośrodka Wsparcia "Perła" w Wodzisławiu Śląskim z dnia 03 lipca 2020

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.88.2020 z dnia 18.06.2020 r. dzialność naszego Ośrodka nadal pozostaje czasowo zawieszona do 05 lipca. Pełnimy dyżur w godzinach funkcjonowania Ośrodka.

Zarządzenie Nr 1312020 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI. 6334.65.2020 z dnia 22.05.2020r. w okresie od 25.05 do 07.06.2020r. dzialność naszego Ośrodka nadal pozostaje czasowo zawieszona. Pełnimy dyżur w godzinach funkcjonowania Ośrodka.

UWAGA!! W związku z Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 24.04.2020r. działalność naszego Ośrodka pozostaje zawieszona do 10 maja. Pełnimy dyżur w godzinach urzędowania Ośrodka.

UWAGA!! W związku z Poleceniem Wojewody Śląskiego nr 60/2020 z dnia 09.04.2020r. działalność naszego Ośrodka w dalszym ciągu jest zawieszona. Pełnimy dyżur w godzinach urzędowania Ośrodka.

zarządzenie 14.04c