Klauzula informacyjna – Facebook

Klauzula dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem w serwisie Facebook profilu Powiatowego  Ośrodka Wsparcia "Perła”  w  Wodzisławiu Śląskim, zwanym dalej „fanpage”.

1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

-osoby dokonujące subskrypcji fanpage’u poprzez kliknięcie ikony „Polub to” lub „Obserwuj”,

-osoby publikujące swój komentarz pod postami zamieszczanymi na fanpage’u,

-osoby udostępniające posty zamieszczone na fanpage’u na swoim profilu,

-osoby publikujące recenzję na fanpage’u,

-osoby wysyłające wiadomość prywatną do administratorów fanpage’u poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

2. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowy Ośrodek Wsparcia "Perła” w Wodzisławiu Śląskim (44-300) ul. Bogumińska 15

Telefon: (32) 456 05 16 ,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  zwany dalej „Administratorem”.

3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. . 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym – promocja powiatu) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w następujących celach:

-informowanie za pomocą fanpage’u o aktywności samorządu powiatowego – Ośrodek Wsparcia "Perła”, promowanie wydarzeń odbywających się na terenie powiatu, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z powiatem,

-komunikowanie się za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie komentarzy pod postami zamieszczanymi na fanpage’u,

-ewentualne ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do obserwowania fanpage’u.

5.Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

-podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

-dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,

-zdjęcie profilowe,

-informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia.

6.Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:

-organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach określonych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

7.Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

8.Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

-dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

-dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,

-dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage,                 o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu.

9.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

-prawo do usunięcia danych,

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-prawo do przenoszenia danych,

-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi)– gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

10. Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

- posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,

- zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,

- zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,

-zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

-posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,

-zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).