Dokument - zarządzenie Dyrektora POW PERŁA w sprawie ustalenia 5 stycznia dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 6 stycznia.