Z dniem 2 listopada 2021 rozpoczynamy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. PERŁA +  

Projekt skierowany jest do 15 osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych psychicznie – klientów Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śl. oraz osób z ich otocznia, tj. rodzin, przyjaciół, sąsiadów.

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem, będącym wzmocnieniem i poszerzeniem oferty sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej i społecznej. Projekt przewiduje realizację zadań wynikających z właściwych przepisów prawa, które wpłyną na rozwój środowiskowych form usług społecznych m.in. poprzez:

- hortiterapię,

- treningi kulinarne,

- zajęcia z zakresu sportu i rekreacji,

- warsztaty z doradztwa zawodowego,

- warsztaty z decoupage (arteterapię),

- spotkania integracyjno-rekreacyjne (wycieczki, festyny),

- grupę wsparcia dla rodzin,

- szkolenie dla terapeutów Ośrodka jako osób realizujących usługi społeczne na rzecz uczestników projektu.

Działania w projekcie stanowić będą uzupełnieniem i rozszerzeniem działań Ośrodka.

 Projekt realizowany będzie od 2 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022r.

 Całkowita wartość projektu to 105 205,49 zł

   w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 89 424,66 zł

   w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 8 416,44 zł

   w tym wkład własny 7 364,39 zł

Poniżej zamieszczamy ankietę rekrutacyjną oraz regulamin rekrutacji. Druki dostępne są w Ośrodku.

ankieta 1

 ankieta 2

ankieta 3

 

ankieta 4

 

 

 

reg1 

reg2

reg3