Skan dokumentu wydanego przez Dyrektora POW PERŁA w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2021 roku