W ramach naszego projektu wsparcie otrzymują nie tylko Uczestnicy naszego Ośrodka. Personel PERŁY rozpoczął pierwszy cykl szkolenia pn. "Elementy psychoterapii wspierającej w ujęciu psychodynamicznym dla pracowników ośrodka wsparcia połączone z superwizją". 
 
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy nt. szczegółowych celów oddziaływań wspierających w ujęciu psychodynamicznym, terapeutycznych aspektów interwencji wspierających w podejściu psychodynamicznym w kontekście rozumienia psychopatologii podopiecznych oraz wsparcie w prowadzeniu terapii pod postacią superwizji pracy.
 
Szkolenie umożliwi pracownikom merytorycznym bezpośrednio pracującym z naszymi Uczestnikami wgląd w warsztat swojej pracy oraz pogłębi wiedzę na temat szczegółowych celów oddziaływań wspierających, terapeutycznych aspektów interwencji wspierających w podejściu psychodynamicznym. 
Superwizja natomiast pozwoli na analizę pracy własnej w kontekście specyfiki pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, poszerzenie katalogu strategii interwencyjnych, omówienie dylematów pracy z grupą. Pozwoli to na bardziej świadome i profesjonalne świadczenie usług na rzecz klientów Ośrodka.