6 maja uczestniczyliśmy w uroczystym wernisażu Sztuka Osób Niepełnosprawnych - „To, co kocham”, który zorganizował PFRON Oddział Śląski wspólnie z Powiatem Wodzisławskim.

Zaprezentowano ponad 120 przepięknych prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Podczas spotkania mieliśmy także okazję do obejrzenia występów artystycznych wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością.

Chcemy także poinformować, iż wystawę w Rydułtowskim Centrum Kultury można oglądać do 22 maja, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 19.30, a w soboty i niedziele od 16.00 do 20.00. 

Uczestnicy oglądający prace malarskie prezentowane na wernisazu wystawy "to co kocham" 

Dwie uczestniczki oglądające prace prezentowane na wernisażu wystawy "To, co kocham"