11 maja odbyło się uroczyste podpisanie porozumień z naszymi wolontariuszami- uczniami Teb Edukacja w Wodzisławiu Śląskim i już mamy pierwsze efekty ich pracy.

Grupa młodzieży próbuje własnych sił w ramach wolontariatu akcyjnego na potrzeby projektu "PERŁA +". Wolontariusze powołani zostali do służby aby pomóc nam w realizacji kolejnego projektowego przedsięwzięcia jakim jest majówkowy festyn rekreacyjno- integracyjny.

Dwaj wolonatriusze malujący koszulki.

Woolontaiuszka malująca dłoń drugiej wolontariuszki zieloną farbą, w celu odbicia jej na koszulce

Biała koszulka z kolorowym napisem 'Wolontariusz" odbitą ręką i namalowanym sercem.