31 maja odbył się festyn rekreacyjno- integracyjny, który zorganizowany został w ramach projektu „PERŁA+”, który współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem festynu była integracja uczestników projektu oraz całego ośrodka ze środowiskiem lokalnym oraz upowszechnienie informacji na temat metod pracy stosowanych w ośrodku czy promowanie postaw zrozumienia, akceptacji i tolerancji w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi. W festynie wzięli udział również podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej oraz rodziny uczestników projektu, przyjaciele i sąsiedzi.

Więcej informacji na stronie: https://www.powiatwodzislawski.pl/integracyjna-majowka-w-perle-za-nami.html

Na zdjęciu widać stół z pracami uczestników oraz sztalugi ze zdjęciami.

Osoby siedzące przy stołach pod namiotem

Na zdjęciu widać babeczki z kolorowym lukrem na talerzu.

Na zdjęciu widać osoby tańczące, trzymające się za barki w wężyku w tle zielony ogród.

Na zdjęciu widać osoby siedzące przy stole pod namiotem w tle ogród

 

Na zdjęciu widać osoby i strażaków lejących wodę z węża w ogrodzie.