Aktywizacja zawodowa dla uczestników projektu PERŁA + rozpoczęta.
Od 27 czerwca uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, których celem jest przygotowanie naszych podopiecznych do podjęcia aktywności zawodowej, odpowiedzialnego planowania drogi zawodowej uwzględniając własne zasoby, informacje na temat zapotrzebowania na rynku pracy w tym głównie zatrudnienia w warunkach pracy chronionej.
Łącznie warsztaty obejmować będą 30 godzin zajęć.